Midiyanto


Audio

Links

Video


Keep Her Safe, Please!
Jakarta 1998


Kinanthi Padhang Bulan


Talu Sari Raras


Srepeg Nem Sari Raras


Janji Allah • Wayang Kulit
Friends of the Gamelan • November 2007


Wayang • International Folk Art


Perang Gatot • Wayang Kulit

See it on

Pangkur • Irama dadi, gender and siter

See it on

Gambirsawit • Gender and rebab

See it on